Pelatihan

Mengadakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan CMC/HCI dan digital literacy.